Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

0754 9141 500
Reposted fromtavorite tavorite viaiblameyou iblameyou

July 09 2015

paska
5541 7cc7
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viaxannabelle xannabelle

July 08 2015

paska
0127 a5df 500
XD
paska
paska
8704 fed8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakarmeloovee karmeloovee
paska
5895 6dd1
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaxannabelle xannabelle
paska
paska
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
Reposted fromyougurtway yougurtway viaxannabelle xannabelle
paska
5202 b802 500
paska
Wpierdalamy się w związki, które nie mają racji bytu. Sypiamy w łóżkach osób, z którymi nie chcemy mieć nic wspólnego. Nad ranem nie chcemy mieć nic wspólnego nawet ze sobą. Całujemy się, nie dając od siebie nic więcej poza gęstą śliną. Dokładnie to samo otrzymujemy w zamian. Piszemy, że tęsknimy, choć sami nie wiemy, za czym i czy tęsknimy naprawdę. Nie mamy nic więcej, ale wcale nie przeszkadza nam to we wmawianiu sobie, że to wszystko nosi metkę “Miłość”. A potem zrywamy, nienawidzimy i chcemy zapomnieć. Na wszystkim, co zdawało się być tak prawdziwe zaczynają pojawiać się odrosty.
“Co ja w niej widziałem?”, “jaaa jeeebię, gdzie ja miałam oczy…“. Nie znam nikogo, kto choć raz nie wypowiedziałby tych słów.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife viasiostry siostry

July 07 2015

paska
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamirowsky mirowsky
paska
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromprzeblyski przeblyski viamirowsky mirowsky
paska
9849 fb7c
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamirowsky mirowsky
paska
4354 a5c9
When someone asks me what I do with my life
Reposted frombloodymonk bloodymonk viamirowsky mirowsky

July 05 2015

paska
1630 8ee1
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaburdel burdel
paska

Dla większości facetów Oleńka była dziwką, bo nie byli w stanie zrozumieć, że kobiety sypną się jak confetti właśnie z miłości.

I że dla laski nie ma nic dziwnego w tym, ze puści się z jakimś kolesiem tylko i wyłącznie po to aby zrobić wrażenie na innym, którego kocha.

Albo na złość temu którego kocha.

Albo po to aby ten którego kocha zareagował.

Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.

Co najwyżej za jakiś czas mogą się dziwić własnej głupocie, ale to już zupełnie inna historia.

— Pokolenie Ikea
Reposted frommup mup viacorazmniej corazmniej
paska
paska
paska
paska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl